Deklaracja udziału w zajęciach MDK
PÓŁKOLONIE Z MDK - LATO 2016

  MENU


    
 
 

  Aktualności

IV Ogólnopolski Konkurs Keyboardowy
Zapraszamy na IV Ogólnopolski Konkurs Keyboardowy 
pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolenego

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS KEYBOARDOWY

pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

I Cele imprezy

 • popularyzacja nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych w klasie keyboard
 • kształtowanie i uaktywnienie artystycznego amatorskiego ruchu muzycznego
 • prezentacja umiejętności gry na instrumentach klawiszowych przez dzieci i młodzież
 • integracja młodych keyboardzistów z całego kraju oraz możliwość konfrontacji swoich umiejętności wśród rówieśników
 • doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego
 • promowanie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych
 • wymiana pomysłów i doświadczeń pedagogicznych w zakresie wykonawstwa na elektronicznych instrumentach klawiszowych

II. Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury

im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy

III. Organizatorzy etapów wojewódzkich

 • Województwo dolnośląskie:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica, tel./ fax (74) 851-33-30

email:mdkswidnica@poczta.onet.pl koordynator: Agnieszka Banach e-mail: abanach.mdk.swidnica@wp.pl

 • Województwo łódzkie:

Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu ul. 3-go Maja 29, 98-300 Wieluń ,
tel./ fax (43) 843 87 80; e-mail: mdkwielun@wp.pl koordynator: Zbigniew Szpikowski

 • Województwo małopolskie:

Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38, Kraków 31-123, tel. (12) 633 46 28 wew. 26; e-mail: sekretariat@cmjordan.krakow.pl koordynator: Barbara Nowak bnowak@cmjordan.krakow.pl

 • Województwo opolskie:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku

ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork, tel./fax 077 / 418 25 30, e-mail: mdkkluczbork@interia.pl
koordynator: Zbigniew Oszczypko zbimarkar@tlen.pl


 • Województwo śląskie

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902 Bytom, tel./fax tel. (032) 281-25-08; e-mail: mdk@mdk.bytom.pl lub imprezy@mdk.bytom.pl koordynator: Anetta Kowalska - Goleniak agoleniak19@gmail.com

Placówki z województw poza w/w zainteresowane przeprowadzeniem eliminacji wojewódzkich proszę o kontakt z koordynatorem:

Agnieszka Banach –tel.(74)851-33-30 lub 607-155-410 e-mail: abanach.mdk.swidnica@wp.pl

IV. Termin i miejsce

1. Eliminacje wojewódzkie powinny odbyć się w terminie do 20 maja 2016 roku.

2.Laureaci konkursów wojewódzkich otrzymują nominacje do konkursu ogólnopolskiego, który odbędzie się 10 czerwca 2016r. o godz. 11.00 w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury - Świdnica, Rynek 43

3.Organizatorzy eliminacji wojewódzkich przesyłają listy nominowanych i karty zgłoszenia solistów organizatorowi Finału do 28 maja 2016r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica, tel./ fax (74) 851-33-30

e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl

V. Warunki udziału

1.Konkurs adresowany jest do solistów

2.Każde województwo może wystawić maksymalnie 12 osób (najlepiej po 3 reprezentantów w każdej kategorii) oraz dodatkowo laureata Grand Prix (jeżeli organizator etapu wojewódzkiego przewiduje taką nagrodę).

3. Opłata akredytacyjna za udział w finale wynosi 40 zł.

4. Zdobywca Grand Prix na III Ogólnopolskim Konkursie Keyboardowym Bytom'2015 nie może w tym roku brać udziału w konkursie, ale jest proszony o mini recital podczas tegorocznego Finału

5.W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie szkół muzycznych

6.Warunkiem udziału jest prezentacja dwóch utworów dowolnych, innych niż w roku ubiegłym, trwających łącznie do 8 minut., wykonywanych samodzielnie podczas konkursu – utwory należy wykonać ,,na żywo”, tzn. bez odtwarzania gotowych aranżacji (prawa ręka gra melodię, lewa akompaniament). Utwory całościowo wykonywane techniką pianistyczną będą dyskwalifikowane.

7. Utwory powinny być wykonywane z pamięci. Uczestnicy grają na własnych instrumentach, organizator zapewnia statyw na jeden instrument i nagłośnienie.

VI.Kategorie wykonawcze

I - kl. 0-III SP

II - kl. IV-VI SP

III - uczniowie szkół gimnazjalnych

IV - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Uwaga! W zależności od rodzaju zgłoszeń podział kategorii może ulec zmianie, np. w przypadku małej ilości uczestników w kategoriach III i IV mogą one zostać połączone.

VII. Ocena i nagrody

1. Jury, powołane przez organizatorów, oceniać będzie: dobór repertuaru dostosowany do wieku, umiejętności techniczne wykonawcy (gra techniką keyboardową!), stopień wykorzystania możliwości keyboardu (ale bez użycia sekwencera, dyskietek, USB itp.), własną interpretację, umiejętność wykonywania utworów z pamięci, ogólny wyraz artystyczny.

2. Nagrody przyznawane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych, dodatkowo będzie przyznane Grand Prix.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Dla laureatów przewidywane są nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.

5.Werdykt jury jest ostateczny.

VIII. Sprawy organizacyjne

1. Dojazd, ubezpieczenie i wyżywienie we własnym zakresie.

2. Opłatę akredytacyjną w kwocie 40 zł uczestnicy wpłacają w dniu konkursu podczas rejestracji

(Jest możliwość wystawienia faktury - w takim przypadku prosimy o podanie danych do rachunku)

W kwocie opłaty akredytacyjnej organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad w dniu konkursu.

3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

4. Nadesłanie listy nominowanych przez placówkę organizującą eliminacje wojewódzkie jest równoważne z przyjęciem niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych zawartych w liście nominowanych, która powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, kategorię, nazwę placówki którą reprezentuje, imię nazwisko nauczyciela- instruktora. Do listy nominowanych powinny być dołączone karty zgłoszeń wg wzoru podanego poniżej (osobna karta dla każdego uczestnika). Listy nominowanych i karty mogą być przesłane e-mailem, faksem lub pocztą.

5. Dokładne informacje o konkursie wraz z informacjami o ewentualnym noclegu i szczegółach pobytu dostępne będą na stronie internetowej organizatora finału

6. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy poszczególnych etapów konkursu i oraz koordynator finału - etapu ogólnopolskiego.

IX.Uwagi końcowe

1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

2. Organizatorzy i jury zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Pliki do pobrania:

Informacje szczegółowe

Karta zgłoszenia

Lista nominowanych


Copyright © 2009-2019 MDK Świdnica
created by Zbigniew Brożbar Grupa BRONET
polityka plików cookie

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji o polityce cookies znajdziesz na tej stronie. Zamknij